Kort om oss

Jag som driver praktiken heter Gabriela Söderquist. Jag har tidigare arbetat vid Folktandvården i Tyresö, och har totalt arbetat över 30 år som tandläkare. Min sköterska heter Carina Svensson och vi har arbetat tillsammans i flera år. Vi är anslutna till Försäkringskassan. 

Kliniken hos Globentandläkarna har jag från 2013 tagit över från Claes Bernhardsson. Både nya och tidigare patienter är varmt välkomna. Om du vill bli patient hos oss, ring oss på telefon 08-600 14 14. Eller använd formuläret på Kontakt-sidan.

horisont-1.jpg

Kort om tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet har två delar. Dels ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, dels ett högkostnadsskydd.

Hur stort är tandvårdsbidraget?

  • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.

  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.

  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Du kan läsa mer om tandvårdsstödet på Försäkringskassans webbplats. (öppnas i nytt fönster) 


Ett svårstavat namn

Många kallar mig Gabriella Söderqvist. För det mesta går det lika bra - men inte när man söker på internet. Där fungerar det bäst med Gabriela (med ett l) Söderquist.